Saxemara Båtvarv - en del av vårt kulturarv

Saxemara båtvarv utgör en del av det blekingska kulturarvet. Båtvarvet som startades 1917 är det sista i sitt slag och bör på sin plats vid Saxemaraviken i Ronneby kommun värnas och räddas åt eftervärlden. Detta gäller såväl platsen som kulturmiljö, som den kunskap som har varit levande generationer tillbaka.

För något år sedan tog Blekinge museum över båtvarvet från Tage Olsson, som drivit det sedan 1965.  Målet är att bevara Saxemara båtvarv för eftervärlden och skapa arbetstillfällen genom entreprenör/arrendator genom minst ett nytt företag.
Länsmuseet har knutit kontakt med båtbyggarutbildningen på Litorina folkhögskola och Sonny
Olsson som går där, ska arrendera varvet. Tanken är att han skall kunna försörja sig på sin verksamhet och betala hyra till Länsmuseet. Dessutom är målet att vård och tillsyn av anläggningen skall skapa behov av arbetskraft samt att varvet även skall ge ökad sysselsättning i Saxemara med omgivningar, till exempel cafeverksamhet, övernattningar, uthyrning av båtar, cyklar med mera.  
Framöver skall bland annat Blekingeekor byggas och andra båtar, varav en del har direkt anknytning till Saxemaravarvets historia.
Länsmuseet skall också ta fram informationsmaterial och se till att skyltar med symbolen
sevärdhet sätts upp vid de stora vägarna, så att besökare hittar dit.

Avsnittet hämtat från Leader Blekinge
Tommy Svensson, tommy.svensson@leaderblekinge.se
Läs hela artikeln

Publicerad 25 March 2009