Två nya utställningar pågår just nu på Kulturcentrum i Ronneby, skriver Blekingeposten. En av utställarna är fotografen Julia Lindermalm ursprungligen från Karlskrona. Hennes fyra somrar med frigående grisar har nu blivit till en utställning med namnet ”Schwein”

Den andra utställaren är Karin Furness som arbetar med textila skulpturer. Utställningen ”Säregen” undersöker hon människans och naturens vissnande.